تبلیغات
<title> محصولاتی در یک نگاه</title>


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />
<title>New Page 1</title>
<table bgcolor="#e1c3b4" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="620">
<tbody><tr>
<td colspan="2">
<p align="center">
<a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386784161.jpg" border="0" /></a></p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p dir="rtl" align="center">
<a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386780993.gif" border="0" height="60" width="468" /></a></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#FF0000" face="Tahoma">
<span lang="fa">ساعت بند چرم الیزابت</span></font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#990099" face="Tahoma">با ظاهری 
جالب و كیفیتی بینظیر وفوق العاده شیك و زیبا</font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#CC0099" face="Tahoma">ساعتی با 
ظاهری متفاوت، مدرن و همچنین با دوام</font></p>
<p align="center"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma"><span lang="fa">در 
مهمانی ها و مجالس نگاه دیگران را به خود حس كنید</span></font></p>
<p align="center"><font color="#3333FF" face="Tahoma"><span lang="fa">
یكی ار محبوب ترین و پرطرفدارترین ساعت ها در اروپا</span></font></p>
<p align="center"><font color="#990099" face="Tahoma"><span lang="fa">
ساعتی فوق العاده مطابق با سلیقه شما</span></font></p>
<p align="center"><font color="#FF0000" face="Tahoma"><span lang="fa">
ظاهری خیره كننده  با طراحی بسیار شكیل</span></font></p>
<p align="center"><span lang="fa"><font color="#333333" face="Tahoma">با 
توجه به تنوع صفحه ساعت امكان انتخاب موجود نمی باشد</font></span></p>
<p align="center">
<a title="خرید پستی" href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://shopiu.takshop91.biz/templates/takshop91_b/images/buy1.gif" class="tavajohboxbuy" alt="خرید پستی" title="خرید پستی" /></a></p>
<p align="center"><font color="#F6D7C7" face="Tahoma">
-------------------------------------------------------------------------------------</font></p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div align="center">
<p align="center">
<a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386782913.jpg" border="0" /></a></p>
<table dir="rtl" id="table33" bgcolor="#f6d7c7" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="430">
<tbody><tr>
<td class="yazi" align="center" height="18" width="169">
<p align="center"><font face="Tahoma" size="2">
<span lang="fa">ساعت </span>ا<span lang="fa">لیزابت مشکی</span></font></p></td>
<td class="yazi" align="center" width="132">
<font face="Tahoma" size="2"><font color="#FF0000">قیمت :</font><span style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1841">
<span lang="en-us">
<span style="text-decoration: line-through;">39000تومان
</span><br />
<font color="#FF0000" face="Tahoma">قیمت : 20000</font></span>تومان</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td class="yazi" align="center" height="18" width="169">
<p dir="rtl" align="center"><span lang="fa">
<font color="#006600" face="Tahoma" size="2">ساعت الیزابت 
سبز</font><font color="#663300" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font></span></p></td>
<td class="yazi" align="center" width="132">
<font face="Tahoma" size="2"><font color="#FF0000">قیمت :</font><span style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1842">
<span lang="en-us">
<span style="text-decoration: line-through;">39000تومان
</span><br />
<font color="#FF0000" face="Tahoma">قیمت : 20000</font></span>تومان</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td class="yazi" align="center" height="18" width="169">
<p align="center"><span lang="fa">
<font color="#FF0000" face="Tahoma" size="2">ساعت الیزابت<font face="Tahoma"> 
قرمز</font></font></span></p></td>
<td class="yazi" align="center" width="132">
<font face="Tahoma" size="2"><font color="#FF0000">قیمت :</font><span style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1843">
<span lang="en-us">
<span style="text-decoration: line-through;">39000تومان
</span><br />
<font color="#FF0000" face="Tahoma">قیمت : 20000</font></span>تومان</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td class="yazi" align="center" height="18" width="169">
<p align="center">
<font color="#FF6600" face="Tahoma" size="2">
<span lang="fa">ساعت الیزابت نارنجی</span></font></p></td>
<td class="yazi" align="center" width="132">
<font face="Tahoma" size="2"><font color="#FF0000">قیمت :</font><span style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1844">
<span lang="en-us">
<span style="text-decoration: line-through;">39000تومان
</span><br />
<font color="#FF0000" face="Tahoma">قیمت : 20000</font></span>تومان</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td class="yazi" align="center" height="18" width="169">
<p align="center"><span lang="fa">
<font color="#663300" face="Tahoma" size="2">ساعت الیزابت 
قهوه ای</font></span></p></td>
<td class="yazi" align="center" width="132">
<font face="Tahoma" size="2"><font color="#FF0000">قیمت :</font><span style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1845">
<span lang="en-us">
<span style="text-decoration: line-through;">39000تومان
</span><br />
<font color="#FF0000" face="Tahoma">قیمت : 20000</font></span>تومان</span></font></td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="tavajohboxprice">&nbsp;</div>
<a title="خرید پستی" href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://shopiu.takshop91.biz/templates/takshop91_b/images/buy1.gif" class="tavajohboxbuy" alt="خرید پستی" title="خرید پستی" /></a><p>
<font color="#F6D7C7" face="Tahoma">
-------------------------------------------------------------------------------------</font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="310">
<a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386782101.jpg" border="0" height="550" width="310" /></a></td>
<td width="310">
<p dir="rtl" align="center"><font color="#FF0000" face="Tahoma">برای 
اولین بار در ایران همراه با بسته بندی شیك و زیبا </font></p>
<p dir="rtl" align="center"><span lang="fa">
<font color="#CC0099" face="Tahoma">آیا به دنبال ساعت خاص و منحصر به فرد 
هستید ؟</font></span></p>
<p dir="rtl" align="center"><span lang="fa">
<font color="#000099" face="Tahoma"> چشمها را خیره كنید ....!!!</font></span></p>
<p><a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386784928.jpg" border="0" height="280" width="310" /></a></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#FF00FF" face="Tahoma">ساعتی 
منحصر به فرد و طراحی متفاوت </font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#FF3300" face="Tahoma">ساعت فوق 
العاده شیك<span lang="fa"> و زیبا</span></font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#990099" face="Tahoma">
<span lang="fa">ساعتی با ظاهری متفاوت ویژه كسانی كه به زیبایی خود اهمیت 
می دهند</span></font></p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="center">
<a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386783217.jpg" border="0" /></a></p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div align="center">
<table dir="rtl" id="table34" bgcolor="#f6d7c7" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="430">
<tbody><tr>
<td class="yazi" align="center" height="18" width="169">
<p align="center"><font face="Tahoma" size="2">
<span lang="fa">ساعت </span>ا<span lang="fa">لیزابت مشکی</span></font></p></td>
<td class="yazi" align="center" width="132">
<font face="Tahoma" size="2"><font color="#FF0000">قیمت :</font><span style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1893">
<span lang="en-us">
<span style="text-decoration: line-through;">39000تومان
</span><br />
<font color="#FF0000" face="Tahoma">قیمت : 20000</font></span>تومان</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td class="yazi" align="center" height="18" width="169">
<p dir="rtl" align="center"><span lang="fa">
<font color="#006600" face="Tahoma" size="2">ساعت الیزابت 
سبز</font><font color="#663300" face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font></span></p></td>
<td class="yazi" align="center" width="132">
<font face="Tahoma" size="2"><font color="#FF0000">قیمت :</font><span style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1897">
<span lang="en-us">
<span style="text-decoration: line-through;">39000تومان
</span><br />
<font color="#FF0000" face="Tahoma">قیمت : </font></span>
20000تومان</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td class="yazi" align="center" height="18" width="169">
<p align="center"><span lang="fa">
<font color="#FF0000" face="Tahoma" size="2">ساعت الیزابت<font face="Tahoma"> 
قرمز</font></font></span></p></td>
<td class="yazi" align="center" width="132">
<font face="Tahoma" size="2"><font color="#FF0000">قیمت :</font><span style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1911">
<span lang="en-us">
<span style="text-decoration: line-through;">39000تومان
</span><br />
<font color="#FF0000" face="Tahoma">قیمت : 20000</font></span>تومان</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td class="yazi" align="center" height="18" width="169">
<p align="center">
<font color="#FF6600" face="Tahoma" size="2">
<span lang="fa">ساعت الیزابت نارنجی</span></font></p></td>
<td class="yazi" align="center" width="132">
<font face="Tahoma" size="2"><font color="#FF0000">قیمت :</font><span style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1915">
<span lang="en-us">
<span style="text-decoration: line-through;">39000تومان
</span><br />
<font color="#FF0000" face="Tahoma">قیمت : 20000</font></span>تومان</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td class="yazi" align="center" height="18" width="169">
<p align="center"><span lang="fa">
<font color="#663300" face="Tahoma" size="2">ساعت الیزابت 
قهوه ای</font></span></p></td>
<td class="yazi" align="center" width="132">
<font face="Tahoma" size="2"><font color="#FF0000">قیمت :</font><span style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1919">
<span lang="en-us">
<span style="text-decoration: line-through;">39000تومان
</span><br />
<font color="#FF0000" face="Tahoma">قیمت : 20000</font></span>تومان</span></font></td>
</tr>
</tbody></table>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div align="center">
<div class="tavajohboxprice">&nbsp;</div>
<a title="خرید پستی" href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://shopiu.takshop91.biz/templates/takshop91_b/images/buy1.gif" class="tavajohboxbuy" alt="خرید پستی" title="خرید پستی" /></a><p dir="rtl" align="center">
<font color="#FF00FF" face="Tahoma">ساعتی با ظاهری متفاوت، مدرن و 
همچنین با دوام</font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma">رنگبندی:<span lang="fa">سبز</span>,
<span lang="fa">قهوه ای </span>, <span lang="fa">نارنجی </span>,<span lang="fa">مشکی 
و قرمز</span></font></p>
<span style="color: black;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1891">
<b><font style="font-weight: 700;" color="#990099" face="Tahoma">
<p style="text-align: center;"><font color="#FF0000" face="Tahoma">
برای اولین بار در ایران</font></p>
<p style="text-align: center;"><font color="#FF3399" face="Tahoma">&nbsp;</font><font style="font-weight: 700;" face="Tahoma"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1892"><font color="#FF3399" face="Tahoma">همراه 
با بسته بندی شیك و زیبا </font></span></font></p>
</font></b></span>
<p dir="rtl" align="center">
<a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386787103.jpg" border="0" /></a></p>
<p dir="rtl" align="center"><b><font color="#FFFFFF" face="Tahoma">
با ظاهری جالب و كیفیتی بینظیروفوق العاده شیك و زیبا</font></b></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#6600CC" face="Tahoma">
مخصوص دختر خانم های مشكل پسندوخانمهای خوش سلیقه …</font></p>
<div class="tavajohboxprice">&nbsp;</div>
<a title="خرید پستی" href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://shopiu.takshop91.biz/templates/takshop91_b/images/buy1.gif" class="tavajohboxbuy" alt="خرید پستی" title="خرید پستی" /></a><p dir="rtl" align="center">
<font color="#F6D7C7" face="Tahoma">
-------------------------------------------------------------------------------------</font></p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma">جدیدترین 
مدل </font><span lang="fa"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma">سال</font></span></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#008080" face="Tahoma">ساعتی 
كاملا متفاوت</font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma">
<strong style="font-weight: 400;">خوش سلیقه بودن خود را به دیگران ثابت 
كنید...</strong></font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#FF00FF" face="Tahoma">با كیفیت 
بی نظیر و طراحی مدرن</font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#FF0000" face="Tahoma">طرح 
برگزیده سال 201<span lang="fa">3</span></font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#990099" face="Tahoma">
<span lang="fa">ساعت مچی كلاسیك و شیك</span></font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#FFFF00" face="Tahoma">
<span lang="fa">زیبایی در دستان شماست</span></font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#FF3300" face="Tahoma">
<span lang="fa">ساعتی خوش ساخت و متفاوت</span></font></p></td>
<td><a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386785741.jpg" border="0" height="400" width="310" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386785091.jpg" border="0" height="279" width="310" /></a></td>
<td>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#FF0000" face="Tahoma">
<span lang="fa">ویژه اشخاصی با سلیقه ای خاص و سخت پسند</span></font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#333333" face="Tahoma">
<span lang="fa">طراحی بی نظیر و زیبا برای مشكل پسندان</span></font></p>
<p dir="rtl" align="center"><span lang="fa">
<font color="#CC0099" face="Tahoma">آیا به دنبال ساعت خاص و منحصر به فرد 
هستید ؟</font></span></p>
<p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma">رنگبندی:<span lang="fa">سبز</span>,
<span lang="fa">قهوه ای </span>, <span lang="fa">نارنجی </span>,<span lang="fa">مشکی 
و قرمز</span></font></p></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#FF0000" face="Tahoma">ساعتی 
فوق العاده زیبا برای نسل جوان</font></p>
<p dir="rtl" align="center"><font color="#800080" face="Tahoma">طراحی 
متفاوت و خیره كننده</font></p>
<p dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" align="center">
<font color="#CC0099" face="Tahoma"><span lang="fa">این یك ساعت معمولی 
نیست !!!!</span></font></p>
<p dir="rtl" align="center"><span lang="fa">
<font color="#6600CC" face="Tahoma">زیبایی مدرن را آشكار كنید</font></span> </p></td>
<td>
<p align="center">
<a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386787043.gif" border="0" height="240" width="120" /></a>   
 <a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280"><img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386787043.gif" border="0" height="240" width="120" /></a></p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="center">
<a href="http://shopiu.takshop91.biz/addcart.php?action=add&id=1280">
<img src="http://www.shopiu.takshop91.biz/uploads/1280_1386785757.jpg" border="0" /></a></p></td>
</tr>
</tbody></table>

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sho.takshop91.biz" target="_blank">فروشگاه ارجاع دهنده</a></p>